Beste Moerdijkse Oldtimer vrienden,

Vanwege het besluit van het kabinet om alle festivals tot 1 september a.s. niet door te laten gaan, hebben we als bestuur besloten om het Moerdijkse Oldtimerfestival 2020 te verplaatsen naar het laatste weekend van augustus 2021. Op vrijdag 27, zaterdag 28 en zondag 29 augustus 2021 hopen we dat het momenteel aanwezige Corona virus weinig tot geen invloed meer heeft op het organiseren van ons eerstvolgende Oldtimerfestival.
Wij houden u via Facebook en onze website op de hoogte van het toekomstige programma.

Gezondheid op nummer 1:

Als bestuur hopen we uiteraard iedereen volgend jaar gezond en wel te mogen ontmoeten. Dat geldt niet alleen voor onze bezoekers en deelnemers, maar zeker ook voor onze vele vrijwilligers en sponsors.
Tot op heden hadden we al diverse toezeggingen van vrijwilligers die ons weer wilden komen helpen. Zonder hun steun en inzet kunnen we als organisatie weinig tot niets.

Ook zonder sponsors geen festival:

Ook diverse sponsors hadden al aangegeven ons weer financieel te willen ondersteunen. Verheugd waren we ook met de toezegging van de gemeente Moerdijk voor wat betreft de evenementen- en Moerdijk Marketing subsidie.
Hopelijk trekt de economie na de Corona crisis weer snel aan en kunnen we weer een beroep doen op een financiële of materiële bijdrage van onze (vaste) sponsors.

Bestuurlijke aangelegenheden:

De afgelopen periode hebben we, t.w. John Geleijns als voorzitter, Erik Westerburger als penningmeester/secretaris en Alex de Groot en Jos Schalk als algemeen bestuursleden, het nodige voorbereidingswerk verricht. Onze inspanningen zijn zeker niet voor niets geweest.
Hetgeen we momenteel al geregeld hebben, kunnen we heel goed gebruiken voor het draaiboek van onze editie in 2021.
Verheugd zijn we met het feit dat afgelopen donderdag Natasja Sik vast is toegetreden tot het bestuur van Stichting Nostalgisch Moerdijk. Nadat Natasja enkele keren bij de bestuursvergaderingen was aangesloten, had ze hieraan een heel positief gevoel overgehouden. Natasja, van harte welkom bij onze club !

Graag sluiten we af met een wens voor u en ons allen: Blijf gezond en zorg goed voor uzelf en uw naasten. Alleen samen kunnen we namelijk Corona aan!

Hopelijk tot het laatste weekend van augustus in 2021!


Nostalgisch Moerdijk op zaterdag 28 en zondag 29 augustus 2021 !

Al enige tijd wordt achter de schermen hard gewerkt aan de invulling van het nieuwe bestuur voor de Stichting Nostalgisch Moerdijk en daarmee de organisatie van het festival In 2021.

Deelnemers, bezoekers, sponsors, vrijwilligers etc kunnen het laatste weekend van augustus 2021 vastleggen in hun agenda voor deelname, bezoek of (financiële) ondersteuning !

Gelukkig kan ook in 2021 de traditie worden voortgezet om eenmaal per 2 jaar het Nostalgisch Moerdijk festival te organiseren.

In het weekend van zaterdag 28 en zondag 29 augustus zal het dorp Moerdijk hopelijk weer het middelpunt zijn van nostalgische auto’s, brommers, motoren, tractoren, legervoertuigen, walsen, schepen en ander stilstaand of rijdend materieel.

Vanaf heden zullen we via onze Facebook pagina en website iedereen informeren over de invulling van het programma, de wijze van aanmelden tot en met de mogelijkheden van (financiële) ondersteuning.

Hierbij danken wij het voormalige bestuur van de Stichting in de persoon van Cor van Nispen, John van Dalen, Kim St.Nicolaas, Marco St. Nicolaas, Dick Straasheijm, Frank Leest, Wouter Groenendijk, en ook iedereen achter de schermen, voor hun enorme inzet, gedrevenheid en de wijze hoe ze het dorp Moerdijk in de afgelopen jaren op de landkaart hebben gezet.

Bezetting nieuwe bestuur:
John Geleijns (voorzitter), Erik Westerburger (penningmeester/secretaris), Alex de Groot (Algemeen bestuurslid) en Jos Schalk (Algemeen bestuurslid).

Om de diverse taken onderling te kunnen verdelen wil het bestuur nog een extra bestuurslid werven. Hopelijk gaat dit op korte termijn lukken.

We kijken uit naar de Nostalgisch Moerdijk editie van 2020.

Met vriendelijke oldtimer groet

Stichting Nostalgisch Moerdijk.

Bezoekersteller
  • 84440Totaal aantal bezoekers: